afb. F. Hupsch, 1840

Sint Jorisstraat 82

De Koninklijke school voor nuttige en beeldende Kunsten

Sasse van Ysselt

De Koninklijke school voor nuttige en beeldende Kunsten

421
422
423
424
425
426
427
Noten
1.Dit kaetsspel werd in 1613 (Reg. n 285 f. 271) aldus omschreven: eene hooge, rontsomme opgemetste caetsbane ende een ledich plaetsken vr de voors. caetsbane liggende, met noch eenen hoff, liggende tynden after aen de caetsbane voors.
2.Zij was Maria, de dochter van Laureyns Donckers, en haar man heette voluit: Goijart Wynants van Bernagie.
3.Hierop volgde in de richting van de Weversplaats eerst het huis het Merenblad, dat Jacob de Witt en zijne zuster in 1746 kochten en dat zij 26 Juli 1749 weder verkochten aan Mathias van Heck, Francis Herle en Godefridus Henselmans; dan een huis, dat mr Adrianus Schoneus in 1746 kocht; vervolgens het Mannengasthuis van Aart Berewout, dat krachtens het Decreet van den Franschen Prefect ook is opgeheven en eindelijk een fraaie, plaisante tuin met boomen en tuinhuisje, dien Magdalena Besemer wed. van den predikant Jacobus Kuchlinus 28 Aug. 1706 verkocht aan Beatrix van Susteren, echtgenoote van Christiaan Beekvelt; hare executeurs- testamentair verkochten dien 3 Jan. 1727 weder aan Jacobus van Beusekom Sr., koopman te den Bosch.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 421-427
Artikelen
1999

Theo van Herwijnen

De inventaris van de KTA in 1924
KringNieuws 5 (1999) 7-8
 
Adresboeken
Sint Jorisstraat 82
St. Jorisstraat G 187 (????)
1865E.A.H. van der Ven (onderwijzer aan de koninklijke school voor nuttige en beeldende kunsten, photographist)
1875A.N. Sopers (directeur der teekenakademie)
St. Jorisstraat G 174 (1880)
1881A. Kuijpers (concierge der teekenschool) - J. Strack (directeur aan de koninklijke school voor nuttige en beeldende kunsten)
1908(Sint-Jorisstraat G 174): Koninklijke school voor nuttige en beeldende kunsten - P.J. Smeets (concierge)
1910Koninklijke school voor nuttige en beeldende kunsten - P.J. Smeets (concierge)
19??vervallen
Literatuur en bronnenpublicaties

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) I. 421

n: vermelding in een voetnoot