afb. A.F.A.M. Wetzer, 13 augustus 2007

Sint Jorisstraat 7

Het Wijnvat

Mosmans

St Jorisstraat

69
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 69
Sasse van Ysselt

Het huis no. 7

364
365
Noten
1.Men zie over dit huis nog Reg. n° 412 f. 21, 131 en 245.
2.Deze had dit huis in 1674 gekocht. (Schepenreg. van den Bosch n° 492 fol. 112).
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 364-365
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp - aanvullende - monumentenlijst

Huis met statige XVIII gepleisterde lijstgevel. Achtertopgevel uit XVII met ontlastings-korfbogen. Kelder met tongewelf onder achterhuis. Moer- en kinderbintenbalklaag op 1e verdieping.
Fraai gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
2005

Gemeentelijk Monumenten Selectie Project (GMSP)

Bouwhistorie, Archeologie en Monumenten (BAM)
 
2011

Register Gemeentelijke Monumenten

monumentnummer: SOM0264
adres object: Sint Jorisstraat 7
kadastrale aanduiding: HTG00G 07033G0000
datum aanwijzing: 8 november 1988
Gemeente 's-Hertogenbosch 2011
 
Adresboeken
Sint Jorisstraat 7
M 1329

St. Jorisstraat G 151 (????)
1865jhr. G.W. van der Does (1e luitenant bij het 4e regement dragonders)
1875A.G. Overes (kunstdraaijer) - dr. W.M. Overes (doctor in de genees-, heel- en verloskunde)
St. Jorisstraat G 138 (1880)
1881dr. W.M. Overes (docter in de genees-, heel en verloskunde)
1908L.J.M. Verhagen (firma J.A.J. Verhagen) passementfabr.
Sint-Jorisstraat 7 (1909)
1910L.J.M. Verhagen (firma J.A.J. Verhagen) passementfabr.
1923Adrianus Baron (oud-hoofd eener school) - Carolina M.Th. Baron (onderwijzeres)
1928Adrianus van der Sluis
1943J. Beks (fabrieksarbeider) - C.J. Le Brun (steenhouwer) - L. de Lang (grondwerker) - W. van de Noordt (caféhouder)
Afbeeldingen
  • ca 1980