Sint Jorisstraat 36-42

Achter de voorgevel

Rijkdom

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 4 november 1993
Artikelen
1993

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Rijkdom
Brabants Dagblad donderdag 4 november 1993
 
Adresboeken
Sint Jorisstraat 36
St. Jorisstraat G 170 (????)
1865M. Leopold (3e onderwijzer aan 's rijks kweekschool voor onderwijzers)
1875J.P. Leijendekker (candidaat-notaris)
St. Jorisstraat G 157 (1880)
1881gez. J.T. Verhagen (partikuliere)
1908A.J. Scheerstra (commissionair)
Sint-Jorisstraat 36 (1909)
1910A.J. Scheerstra (handelsagent)
1923Maria J.E. Bruijn (zonder) - Johannes M. van Erp (boekhouder)
1928Petrus de Bruin - G.H.J. Huijboom - mej. S.W.M. Huijboom
1943H.A. Kennis (onderwijzeres) - wed. A.M. Kennis-Vaes - E.M.P. Scheefhals
Afgebroken (????)
Sint Jorisstraat 36a
Sint-Jorisstraat 36a (????)
1979appartement
Sint Jorisstraat 38
St. Jorisstraat G 158 (????)
1908C.M.Th. Rouppe van der Voort (wijnhandelaar, agent inbraakverz.-Maatschappij Nederl. Lloyd)
Sint-Jorisstraat 38 (1909)
1910H.M.Th. Rouppe van der Voort (wijnhandelaar, agent inbraakverz.-Maatschappij Nederl. Lloyd)
1919fa. K. Rouppe van der Voort (wijnhandel)
1943N.V. Lederimportmij. Kogel en Kalf (handel in schoenfornituren)
19??pakhuis
1979appartement 1e verdieping
Sint Jorisstraat 40
Sint-Jorisstraat G ongen. (????)
Sint-Jorisstraat 40 (1909)
1910H.M.Th. Rouppe van der Voort (wijnhandelaar, agent inbraakverz.-Maatschappij Nederl. Lloyd)
1919fa. K. Rouppe van der Voort (wijnhandel)
1928Kantoor Lederhandel J. de Beer
1943N.V. Lederimportmij. Kogel en Kalf (handel in schoenfornituren)
19??kantoor
1979appartement 2e verdieping
Sint Jorisstraat 42
St. Jorisstraat G 218 (????)
1894J. van Grinsven (fabrikant in gouden en zilveren werken)
Sint-Jorisstraat 42 (1909)
1910J.G. van Grinsven (particulier)
19??vervallen
1979appartement 3e verdieping