Sint Jorisstraat 30

De drie Roosen

Mosmans

St Jorisstraat

69
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 69
Adresboeken
Sint Jorisstraat 30
M 1337-1339

St. Jorisstraat G 154 (1880)
1908Firma F.H. Lathouwers (rijtuigfabr. zadelmakerij) - G.J. Lathouwers (rijtuigfabrikant)
Sint-Jorisstraat 30 (1909)
1910G.J. Lathouwers (rijtuigfabrikant)
1960F.H. Lathouwers N.V. (Automobielbedrijf)
1985winkel augustus 1985
19??verbouwd
19??winkel met lijstenmakerij
2005? (Artourage)
Literatuur en bronnenpublicaties

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 447

n: vermelding in een voetnoot