Sint Jorisstraat 23

Het groen Laken

Mosmans

St Jorisstraat

69
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 69
Adresboeken
Sint Jorisstraat 23
M 1336

St. Jorisstraat G 144 (????)
1865J. de Bruijn (ondernemer van openbare verkoopingen, deurwaarder bij het provinciaal geregtshof)
1875F.L. Beijerinck (landmeeter) - J. de Bruijn (ondernemer van openbare verkoopingen, deurwaarder bij het provinciaal gerechtshof)
Sint-Jorisstraat G 131 (1880)
1908P.G. Korst (vendumeester)
Sint-Jorisstraat 23 (1909)
1910P.G. Korst (vendumeester)
1928Henricus A.M. Korst - P.G. Korst
1943G.P.M. Korst (distrib. ambt.) - P.G. Korst (vendumeester)
1969bedrijfsruimte (afd. BSO okt 1969)
2003? (Palaya) boekhandel