afb. A.F.A.M. Wetzer, 15 augustus 2005

Sint Jorisstraat 22 : Woonhuis

bouwtijd: Middeleeuwen
bouwstijl: negentiende-eeuwse lijstgevel
grote verbouwing: omstreeks 1850
bekende bewoners: kunstschilders Arnold van de Laar (1886-1974) en P.M. Slager (1841-1912)
beschermd: rijksmonument

Hagemans

Het schildersatelier

door Wim Hagemans

35
36
37
40
41
Bossche Pracht 2 (2002) 35-41
Rijksmonument

Sint Jorisstraat 22

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
2002

Wim Hagemans

Dit pand is in de middeleeuwen gebouwd en heeft omstreeks 1850 een grote verbouwing ondergaan. Bekende bewoners waren o.a. de kunstschilders Arnold van der Laar en P.M. Slager
Bossche Pracht 2 (2002) 35-41
 
Open Monumentendag
2010

Woonhuis

Sint Jorisstraat 22

Dit pand is een zeldzaam gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een 19e-eeuws woonhuis. De oorspronkelijke bouw is echter typisch voor middeleeuws ’s-Hertogenbosch, met een voor- en een achterhuis. In de 19e eeuw werd een zijgang door het voorhuis aangelegd en kregen de kamers een suite-indeling. Het woonhuis is nu gedeeltelijk in gebruik als restauratieatelier.
Magazine Open Monumentendag (2010) 35
 
Adresboeken
Sint Jorisstraat 22
St. Jorisstraat G 162 (????)
1865P. Slager (zaakwaarnemer)
1875P. Slager (assurantie-kantoor der nation. militie) bron
1878F. Slager (commissionnair in sigaren) bron
St. Jorisstraat G 150 (1880)
1880wed. P. Slager (assurantiekantoor der nation. militie) bron
1882F.J. Slager (koopman) bron
1881wed. P. Slager (assurantiekantoor der nationale militie)
1908Th.J. Klompers (architect) - C.M.B. Wiedemann (kap. inf.)
Sint-Jorisstraat 22 (1909)
1910Th.J. Klompers (architect)
1928Johannes A.L.M.C. van der Eerden
1943A.W.M. Laar (kunstschilder)