Sint Jorisstraat 18

Rijksmonument

Sint Jorisstraat 18

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Sint Jorisstraat 18
St. Jorisstraat G 160 (????)
1865F.A. de Klerck (heel- en verloskundige) - S.I. de Klerck (heel- en verloskundige)
St. Jorisstraat G 148 (1880)
1881R.Q. Beljaars
1881A. Groot (opzichter)
1908W.M. van Beckum (timmerman, aannemer) - C.J. v.d. Wouw (bakkersknecht)
Sint-Jorisstraat 18 (1909)
1910W.M. van Beckum (timmerman, aannemer) - J.C. van der Wouw (bakker)
1923Hendrika M.J. van Beckum (leerares knippen van costuums) - Henricus J.A. van Beckum (rijkstelegrafist) - Maria A.J. van Beckum (schrijfster prov. griffie) - Petrus A.M. van Beckum (ass. accountant) - Wilhelmus M. van Beckum (zonder)
1928mej. H.M.J. van Beckum - mej. M.A.J. Beckum - W.M. van Beckum - J.A.A. Schneider
1943J. van Uden (timmerman) - T.C. van der Velden (broodbakkersknecht)
19??verbouwd