Sint Jorisstraat 17

Mosmans

Sint Jorisstraat

69
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 69
Rijksmonument

Sint Jorisstraat 17

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Sint Jorisstraat 17
M 1334

St. Jorisstraat G 146 (????)
1865J. van Bers (klerk) - mr. G.B.J.H. Vermeulen (advokaat)
1875wed. G.B.J.H. Vermeulen (partikulier)
St. Jorisstraat G 133 (1880)
1884J.A. Slager (handel in sigaren, enz.) bron
1908wed. A.J. Gerris-Martens
Sint-Jorisstraat 17 (1909)
1910J. van Beek (timmerman) - H. Ubert (goudsmid)
1923wed. Johannes Th. van Beek (zonder) - Hendrika van Breugel (zonder)
1928R. Boonstra - J.F.M. van Grinsven
1943M. Fukkink
1970Accountantskantoor Dijker & Belt