afb.

Sint Jorisstraat 15

Aan de zuidwestelijke zijde van de Sint Jorisstraat is dit statige pand gelegen, dat van oorsprong uit twee laat middeleeuwse panden bestond. Waarschijnlijk zijn de panden in de 18de eeuw samengevoegd en rond 1840 van n voorgevel voorzien.
Het perceel waar het pand op is gelegen strekt zich uit van de Sint Jorisstraat tot aan de westelijk gelegen Kerkstroom. Deze Binnendieze tak, een kleine aftakking van de kleine Vughterstroom naar de kruisbroedershekel, stroomt hier onder de absis van de kruiskerk of Sint Catharinakerk door.
De Sint Jorisstraat, waar het pand aan is gelegen, dankt haar naam aan de Sint Joriskapel die vroeger op de hoek van de Keizerstraat heeft gestaan. Eens heette dit straatgedeelte Huis- of Hoelstraat en behoorde het bij de wijk die met het omvangrijke Bossche laken-ambacht te maken had.
Gemeente 's-Hertogenbosch
Bouwhistorisch onderzoek

Sint Jorisstraat 15

Gemeente 's-Hertogenbosch
Rijksmonument

Sint Jorisstraat 15

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het huis n 15

372
373
374
Noten
1.Hij was een zoon van Udo van Tephelen en had eene dochter Elisabeth, die huwde met mr Jan van Breugel Arndszoon, wien zij deze kinderen schonk: mr Mathijs, priester, Arndt, Elisabeth, Hillegond huisvrouw van Nycolaus van den Laer, Peter, Albert, Paulus, Christina en Anna van Breugel, zij verkochten 18 Januari 1562 (Reg. n 207 f. 426) 2/3 in dit huis aan Adrianus, Christina, Joanna huisvrouw van Henrick Willemszn en Margaretha, huisvrouw van Jan van Liebergen, kinderen van wijlen mr Goijart van Empel, secretaris van den Bosch en Soete N., die daarvan reeds het 1/3 hadden (Reg. n 240 f. 140). Men zie over genoemde van Breugels Reg. n 652 f. 268.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 372-374
Artikelen
1910

Sasse van Ysselt

Het huis no. 15.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 372
 
Adresboeken
Sint Jorisstraat 15
St. Jorisstraat G 147 (????)
1865A. van Boekel (particulier) - N. van de Griendt (likeurstoker, aannemer van openbare werken) - A.C.J. Smits (bierbrouwer)
1875A.C.J. Smits (lid van den gemeenter. en mouter)
St. Jorisstraat G 134 (1880)
1881A.C.J. Smits (wethouder dezer gemeente)
1908jhr. mr. B.M.A.A. de Roy van Zuidewijn de Capele (griffier arrond. rechtbank)
Sint-Jorisstraat 15 (1909)
1910jhr. mr. B.M.A.A. de Roy van Zuidewijn de Capele (griffier arrond. rechtbank)
1928Henricus H.M. van der Velden
1943Henricus H.H.M. van der Velden (accountant)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 36

n: vermelding in een voetnoot