Sint Jorisstraat 123

Huis van Bewaring

Rijksmonument

Sint Jorisstraat 29

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Sint Jorisstraat 123
St. Jorisstraat G 139 (????)
1865P.C. Smit (particulier)
1875P.C. Smit (particulier)
St. Jorisstraat G 126 (1880)
1881J.W. Matthaei (kommand. der gevangenis)
Sint-Jorisstraat 29 (1909)
1910Gevangenissen
1928Gevangenis - mej. E.H.C. KraŽhe - J. Noordhoff
Sint Jorisstraat 123 (1981)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 37

n: vermelding in een voetnoot