afb.

Sint Jorisstraat 11

Gemeentelijk monument

Sint Jorisstraat 11

2
3
4
5
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Mosmans

Sint Jorisstraat

69
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 69
Sasse van Ysselt

Het huis n° 11

366
367
368
369
370
Noten
1.Deze verleende bij dezelfde akte eene grondrendte uit drie huizen, staande buiten de poort, voorheen genaamd die Vospoorte, nu het Kruisbroedersstraatje, tusschen het erf van het Kruisbroedersklooster ex uno en dat van het huis, in de Ploeg geheeten, ex alio.
2.Reg. n° 166 f. 133.
3.Taxandria III p. 165 en La familie van den Berghe p. 9.
4.Zij bracht haren man ten huwelijk aan het huis de Molensteen, staande in de Hinthamerstraat te den Bosch (naast het huis de Witte hand), dat hij 13 December 1611 (Reg. n° 283 f. 145 vso) verkocht aan Arnd Kievits Roelofszn.
5.Hij was zoon van Lucas van Eybergen, professor en predikant te den Bosch en huwde met 1° Clara Maria Minten (van wie hij had eene dochter Cornelia Maria van Eybergen, die trouwde met Pieter Hubert); 2° Maria van Antwerpen (van wie hij had Lucas en Johanna Allegonda van Eybergen); 3° Gatharina Thomina Pauw weduwe van Willem Hartman.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch I (1910) 366-370
Artikelen
1983

C.P.F. van Aalst

Toepassingsmogelijkheden van archeologische en bouwhistorische onderzoeksresultaten in de stedebouw
Van Bos tot Stad (1983) 171
 
Adresboeken
Sint Jorisstraat 11
M 1331

St. Jorisstraat G 149 (????)
1865J. Roosenburg (dokter)
1875mr. W.A. Verhellouw (prokureur bij het provinciaal gerechtshof en de arrondissements-rechtbank)
St. Jorisstraat G 136 (1880)
1881A.J.M. Lutkie (fabriekant)
1908Jos.B.M.M. Adelmeijer
Sint-Jorisstraat 11 (1909)
1910Douarière mr. A.Th.H.G. Baron van Lamsweerde
1928mr. dr. C.M. van Leeuwen
1943ir. D. van Leeuwen - mr. dr. C.M. van Leeuwen (advocaat en proc.)
1947Christiaan W. Heijbroek
1954Hildebrand Wesseling
1978kantoorruimte 1 maart 1978