afb. 20 maart 2000

Hertogin Johannastraat 1

Gemeentelijk monument

Hertogin Johannastraat 1

2
3
4
6
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Van der Vaart

Hertogin Johannastraat 1

379
J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 379-380
Adresboeken
Hertogin Johannastraat 1
Hertogin Johannastraat 1 (????)
1???van der Linden (aannemer)
Literatuur en bronnenpublicaties

'Jacques de Bresser' in: Monumenten, jrg. 30 (nr. 3), maart 2009, p. 5

M.B. Grotens-Kos, Beeldhouwkunst in de open lucht in ’s-Hertogenbosch (doctoraal scriptie Katholieke Universiteit Nijmegen 1988

Olv Klijn (FABRIC) e.a., 10 x Den Bosch. Tien perspectieven op een middelgrote stad, Rotterdam 2008

A.M. Raukema & R. Meulesteen (red.), Brabant bouwt in baksteen. Na-oorlogse architectuur in Noord-Brabant 1945-1970, Den Bosch 1993 (tentoonstellingscatalogus 1993-1994)

J.M.M. (Jan) van der Vaart, Inventarisatie Zuid (2008) 379-380

E. Verhees & A. Vos, Historische atlas van ’s-Hertogenbosch. De ruimtelijke ontwikkeling van een vestingstad, Amsterdam 2005

n: vermelding in een voetnoot