afb. Jan Bressers

Sint Jansstraat 10-12

Het Anker en 't Kroontje

"Den Anker" was de naam van één der twee panden die voorheen stonden op dit adres. Was in 1869 al een logement. De andere had als naam "Het Gorcumsch Schip". Na de Tweede Wereldoorlog heette het tot 1989 het Kroontje naar het daar gevestigde café 't Kroontje.
Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Achter de voorgevel

Het Anker en 't Kroontje

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 1 september 1994
Mosmans

Sint Jansstraat

47
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 47
Artikelen
1989

P.J. v.d. Heijden

Het gekroond Anker. Een voorlopig onderzoek naar de panden St. Jansstraat 10 en 12 te 's-Hertogenbosch
P.J. v.d. Heijden ('s-Hertogenbosch 1989)
 
1994

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Het Anker en 't Kroontje
Brabants Dagblad donderdag 1 september 1994 (foto)
 
2009

Wim Hagemans

Voetisch november dicht
Brabants Dagblad woensdag 26 augustus 2009
 
Gemeentelijk monument
1977

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

No 10
Huis met gepleisterde lijstgevel XIXB, een geheel vormend met nr. 12 en nr. 14 doch afzonderlijk te onderkennen. Restanten van moer- en kinderbinten balklagen. Kleine kelder met tongewelf.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
No 12
Linker: Huis met gepleisterde lijstgevel XIXB, een geheel vormend met nr. 10, doch afzondelijk te onderkennen. Moer- en kinderbintenbalklagen.
Rechter: Huis met gepleisterde lijstgevel XIXB, een geheel vormend met nr. 10, doch afzonderlijk te onderkennen. Vroeger poortgebouw van stalhouderij. Moer- en kinderbinten balklagen op zolder.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
 
Adresboeken
Sint Jansstraat 10
M 634

Sint-Jansstraat H 96 (????)
1865D.J.H. van Tussenbroek (logement en stalhouder)
1875N. Cremers (klerk bij de belasting) - J. de Leeuw (logement en stalhouder)
Sint-Jansstraat H 126 (1880)
1881J. de Leeuw (logement en stalhouder)
1908J. Geertzen (hotel- en caféhouder, uitspanning)
Sint-Jansstraat 10 (1909)
1910J. Geertzen (hotel- en caféhouder, uitspanning) - R. Hettinga
1923Martinus J.J. Geertzen (hotelhouder)
1928M.J.J. Geertzen - Th.J.N. van der Wielen
1943Hotel Geertzen - P.H. Mariman (kantoorbediende)
1961Hotel 't Kroontje
Sint Jansstraat 12
Sint-Jansstraat H ongen. (????)
Sint-Jansstraat 12 (1909)
1910J. Geertzen (hotel- en caféhouder, uitspanning) - R. Hettinga