afb.

Sint Janssingel 88

De voormalige Van Lanschotstichting. 'Anno 1894' staat er boven de ingang. In dat jaar op 19 februari verscheen het echtpaar mr. F.A.J. van Lanschot en mevrouw P.G.J. van Lanschot-Fuchs voor notaris J. de Bergh en verklaarde, dat het bij zijn vijfentwintigjarig huwelijksfeest uit dankbaarheid een stichting in het leven wilde roepen voor huisvesting en verzorging van bejaarde ongehuwde vrouwen en weduwen, die tot het personeel van de familie Van Lanschot behoord moesten hebben. Dit geschiedde tot 1945, toen de stichting, gehuisvest Sint Janssingel 20, werd opgeheven. Vele damens hebben daar een goed tehuis gevonden. Zij werden verzorgd door de zusters van het naastgelegen klooster 'MariŽnburg'.
's-Hertogenbosch in oude ansichten deel 2
Achter de voorgevel

Zwartmakers

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 12 januari 1995
Bossche monumenten

Tehuis voor weduwen en ongehuwde vrouwen

door Ed Hupkens

Ďn Lutske Brabants zondag 5 januari 2020
Rijksmonument

Sint Janssingel 88

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het Zwartmakershof

220
221
222
223
224
225
Noten
1.Het werd grootendeels verkocht bij Schepenakten van den Bosch van 27 October 1707, staande in Reg. nį 527 f. 28 en vlgd.
2.Reg. nį 534 f. 110. Hij had deze goederen te voren kosteloos van den Raad van State in gebruik gehad ter vergoeding van vrije woning, die de sergeants-majoor van den Bosch vůůr hem in een deel van het St. Geertruiklooster hadden gehad.
3.Deze had reeds verschillende gebouwen van het klooster MariŽnburg in 1707 (Reg. nį 527 f. 28 en vlgd.) en in 1713 (Reg. nį 530 f. 307) gekocht.
4.Hij was zoon van Jan Louis Verster en Catharina Gast; den 1 Febr. 1720 werd hij te den Bosch geboren, alwaar hij 9 Juni 1799 overleed. Zijne vrouw was Florentia van Woerkom.
5.Hij was te den Bosch geboren 31 Juli 1751 en huwde aldaar 8 October 1778 Maria Hester Blisseth.
6.Hij overleed te den Bosch 2 September 1793.
7.Zij huwde met Vincentius van Tuerenhout, controleur der belastingen te Grave.
8.Hij werd geboren te den Bosch 15 Nov. 1781, h. 21 Jan. 1824 te Boxmeer Clara Maria de Quay en overleed als burgemeester van Vught 15 April 1836.
9.Hij was in 1794 te den Bosch geboren uit het huwelijk van Frans Lodewijk Welsch met Johanna Adriana Gieseler.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch (1910) 220-225
Artikelen
1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel : Zwartmakers
Brabants Dagblad donderdag 12 januari 1995 (foto)
 
Adresboeken
Sint Janssingel 88
Wal H 73 (????)
Sint-Janssingel H 104 (1880)
1908Van Lanschotstichting
Sint-Janssingel 20 (1909)
1910Van Lanschot's stichting
1928Van Lanschotstichting
1943wed. E. v.d. Wiel-Beaart
1948Van Lanschotstichting (tehuis voor oude dames)
Sint-Janssingel 88 (1986)
Deuromlijsting
  • 1894
  • 1894
  • 1894