afb.

Jan Heinsstraat 30-32

Gemeentelijk monument

Jan Heinsstraat 30-32

3
4
5
6
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Adresboeken
Jan Heinsstraat 30
Jan Heinsstraat M 62 (1881)
1908R.H. Gockinga (ingenieur van den waterstaat)
Jan Heinsstraat 30 (1909)
1910R.H. Gockinga (ingenieur van den waterstaat)
1928J. Esbach
1943J. Esbach (accountant)
Jan Heinsstraat 32
Jan Heinsstraat M 63 (1881)
1908Kantoor Maasmond - Gez. van der Krabben
Jan Heinsstraat 32 (1909)
1910Bureel Maasmond - Gez. van der Krabben
1923Arthur L. de Gelder (hoofd-ingenieur rijks waterstaat)
1928A.L. ir. de Gelder - Rijks Waterstaat
1943J.W. Janssen (boekhandelaar) - A.J. Messchaert (insp. ongev. verz. mij.) - E.A.M.A. Ritzen (secretaresse) - wed. M.J.T. Ritzen-van Bemmel