afb.

Carolusziekenhuis 1846-1975

Jan Heinsstraat 3-5

In 1876 kwamen op het station in 's-Hertogenbosch vijf zusters van de Heilige Carolus Borromeus uit Trier aan, om de ziekenzorg in deze stad op een hoger plan te tillen. Het Groot Gasthuis had toen een slechte reputatie. De middeleeuwse gebouwen waren niet meer geschikt als verpleeghuis en het personeel, gunstige uitzonderingen daargelaten, was onderbetaald, ondeskundig en ongemotiveerd. De Barmhartige Zusters betrokken een perceel aan de Jan Heinsstraat bestaande uit een herenhuis met aanbouw, een voormalige looierij, een koetshuis, een pakhuis en vier arbeiderswoningen.
Aanvankelijk werden er in het Carolus Gesticht, zoals het toen heette, mannen en vrouwen opgenomen. Later werd het een vrouwenziekenhuis toen de broeders van St. Joan de Deo met de verpleging van mannelijke zieken begonnen. Toen specialisten er hun werkterrein kregen, ontwikkelde het Gesticht zich tot een modern, doch kleinschalig ziekenhuis dat zijn bestaansrecht naast het inmiddels groter en professioneler geworden Groot Ziekengasthuis had verworven. Toen echter in 1960 het aantal zusters sterk terugliep, kon de congregatie het bestuur van het ziekenhuis niet meer alleen aan. Het Carolus Ziekenhuis leek niet meer te kunnen blijven bestaan. Toentertijd bleek een fusie met het Groot Ziekengasthuis niet haalbaar en het Carolus Ziekenhuis week uit naar de rand van de stad.
Jan Brouwers, 'Tussen zorg en genezing', 125 jaar Carolus Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch
Smits

Voormalig klooster in Sint Carolusziekenhuis

491
492
Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant (Alphen aan de Maas 2010) 491-492
Verdwenen stadsbeelden

Carolusziekenhuis begon met vijf zusters

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 13 februari 1997
Artikelen
1975

Redactie

Na gereedkoming nieuwbouw in Noord. 'Oude' Carolusziekenhuis maakt plaats voor flats
Brabants Dagblad vrijdag 7 februari 1975 (foto)
 
1975

Redactie

Volgend jaar augustus wordt met bouw begonnen. Oude Carolusziekenhuis moet wijken voor huizen
Brabants Dagblad zaterdag 7 juni 1975 (foto)
 
1976

Redactie

Carolus ziekenhuis 's-Hertogenbosch
s.n. (s.l. 1976)
 
1997

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Carolusziekenhuis begon met vijf zusters
Brabants dagblad donderdag 13 februari 1997 (foto)
 
2001

Jan Brouwers

'Tussen zorg en genezing', 125 jaar Carolus Ziekenhuis in 's-Hertogenbosch
 
2002

Nel van der Heyden Rogier

Religieuzen zochten asiel rond Den Bosch
Kloosters en religieus leven ('s-Hertogenbosch 2002) 181-193
 
2008

Theo Hoogbergen

Onrtroerende zorg naast achteloosheid
Bossche Omroep zondag 22 juni
 
2010

Jan Smits

Jan Heinsstraat 3. Voormalig klooster in Sint Carolusziekenhuis.
in: Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant (2010) 491-492
 
2011

Knipscharen 'happen' in Carolus

Komende maandag beginnen de voorbereidingen op de sloop van het voormalige Carolusziekenhuis. Als alleen het skelet nog over is, begint het zware werk.
Kees Bechtold | Brabants Dagblad zaterdag 24 september 2011 | 38-39
 
Adresboeken
Jan Heinsstraat 5
Jan Heinstraat 5 (????)
1943J.H.M. Goedemans (onderwijzeres)
Jan Heinsstraat 3
Orthenstraat C 382 (1865)
1865N.D.V.J. Bolsius (directeur der gasfabriek)
1875N.D.V.J. Bolsius (directeur der gasfabriek) - H. Verkuijlen (mr. broodbakker)
Jan Heinsstraat C 382 (????)
Jan Heinsstraat 3 (1909)
1910Gesticht van den H. Carolus Borromeus (verpleging van zieken) - E. Hannappel (overste) - F. Vereijken (rector)
1928Th. den Otter - St. Carolus Gesticht
1943wed. C. van Dongen-Nijsse - wed. C.Th. Klaverwijden-Driessen - wed. J.C.M. Klerkx-van de Biggelaar - G.C.J.A. van der Linden (kantoorbediende) - E.F.M. van de Mortel (schrijfster 1e kl. Insp. Staatstoez. op krankz.) - T. den Otter (huisknecht) - jonkvr. V.L.H. van Sasse van Ysselt
1948St. Carolus-ziekenhuis
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) I. 316; II. 291; III. 247

Aart Vos, 's-Hertogenbosch : De geschiedenis van een Brabantse stad 1629-1990 (1997) 212, 388, 389

n: vermelding in een voetnoot