afb. 1914

Jan Heinsstraat 4 : Concertgebouw

bouwjaar: 1885
sloop: 1965

De beelden aan de voorgevel van dit gebouw zouden tussen 1941 en 1943 door bemiddeling van dhr Frans Michels (toen wonend op Simon Pelgromstraat 17) bij de familie Jonkers terecht gekomen zijn, die van het gips (dat toen erg schaars was) Mariabeelden maakte. De familie Michels bezit nog een Mariabeeldje van dit gips.
Bron: SA 's-Hertogenbosch
~~~
De beelden (voorstellend Euterpe, Terpsichore, Thalia en Melpomene) waren van de hand van Michel van Bokhoven en dateren uit 1896. In de tweede wereldoorlog, toen er gebrek was aan natuursteen werden ze opgekocht door beeldhouwer H. Jonkers (1877-1963) en verwerkte ze tot o.a. consoles etc. (in 1942 opgekocht).
Bron: SA 's-Hertogenbosch
Verdwenen stadsbeelden

Gasexplosie maakte een eind aan Bossche concertgebouw

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 13 maart 1997
Artikelen
1853

A. van der Hoop Jrs. zoon

De nieuwe schouwburg en concertzaal te 's Hertogenbosch
Bevat: Hoop Jrs' zoon, A. van der. Iets ter inwijding van den nieuwen schouwburg te 's Hertogenbosch, op den 1sten december 1853, door de Koninklijke Zuidhollandsche toneelisten, op hun verzoek vervaardigd. Verbeterde herdruk van de oorspr. uitgave, verschenen bij gelegenheid van de opening van de nieuwe schouwburg.
Noordbrabant. Wetenschappelijk tijdschrift 1 (1853) 365-379
 
1975

Noud Verhoeven

Na breuk in aanvoerpijp gasleiding. Tien jaar geleden explodeerde het Concertgebouw in Den Bosch
Het Stadsblad donderdag 13 februari 1975 (foto)
 
1975

Redactie

Ontploffing Concertgebouw op 11 februari 1965. Tien jaar puinhopen in Bossche binnenstad
Brabants Dagblad woensdag 17 december 1975
 
1997

Jo Hendriks

'De Liederentafel'
KringNieuws 1 (1997) 18
 
1997

Henny Molhuysen

Verdwenen stadsbeelden : Gasexplosie maakte een eind aan Bossche concertgebouw
Brabants dagblad donderdag 13 maart 1997 (foto)
 
2007

J. van Haaren

Concertgebouw
KringNieuws 5 (2007) 8
 
2015

Redactie

Ontploffing Concertgebouw
Bossche Kringen 5 (2015) 63
 
Geschiedenis
1965 Op 13 februari ontploft het Concertgebouw, de voormalige Liedertafel. Ontsnappend gas is de oorzaak van de enorme ravage. Het gebouw wordt afgebroken.
Kroniek van 's-Hertogenbosch
 
Adresboeken
Jan Heinsstraat 4
Jan Heinstraat M 31 (1881)
1908Concertgebouw (directie Orelio & Co.)
Jan Heinsstraat 4 (1909)
1910Concertgebouw (Directie Orelio en Co.)
1928Concertgebouw
1943Concertgebouw
1948Concertgebouw (theater en bioscoop)
1965Gesloopt
Literatuur en bronnenpublicaties

H.F.J.M. van den Eerenbeemt, Geschiedenis van Noord-Brabant (1996-1997) II. 321; III. 343

Kees Spierings, Wij waren nog stadje (1966) XXVIII

n: vermelding in een voetnoot