afb.

Sint Jacobstraat 33-31

Firma F.B. Suijs

Kantoor en pakhuizen in de Sint Jacobstraat E 154, 153 en 152, respectievelijk huisnummers 33, 31 en 29.
Adresboeken
Sint Jacobstraat 33
Sint Jacobstraat E 154 (????)
Sint-Jacobstraat 33 (1909)
1910K. Coenen (sigarensorteerder) - J. Runstraat (schoenmaker)
1928H.H. Emmerink - Ph.J.S. Molhuijsen
1943W.P. Vorstenbosch (stoker)
Sint Jacobstraat 31
Sint-Jacobstraat E 153 (????)
Sint-Jacobstraat 31 (1909)
1928fa. F.B. Suijs
1943fa. F.B. Suijs (wijnhandel)