afb. G.J. Dukker

Sint Jacobstraat 25

Rijksmonument

Sint Jacobstraat 25

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Sint Jacobstraat 25
Sint Jacobsstraat E 140 (????)
Sint Jacobsstraat E 150 (1880)
1908A. Verhoeven (mr. schoenmaker)
Sint-Jacobstraat 25 (1909)
1910W. Levels (zandvormer)
1928P. van Zandbeek
1943C.P. van Prooijen (sigarenmaker)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 34

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 194

n: vermelding in een voetnoot