afb. De Boer

Sint Jacobstraat 17

Adresboeken
Sint Jacobstraat 17
Sint-Jacobskerkhof E 147 (????)
1908H.A. v.d. Pennen (schoenmaker) - F. Suurs (boekbinder)
Sint-Jacobstraat 17 (1909)
1910H.A. v.d. Pennen (schoenmaker) - F. Suurs (boekbinder)
1923Hendrikus Coense (mandenschilder)
1928J.L. van Prooijen - W. Sprenger
1943A.C.F. van de Bergh (koopvrouw) - J. Lammers (sigarenmaker)