afb. L.M. Tangel

Hinthamerstraat 97-95

Adresboeken
Hinthamerstraat 97
Hinthamerstraat F 22b (????)
Hinthamerstraat 97 (1909)
1910F.A. Jochems
1928A. Veenstra - wed. F.J. van de Ven
1943A.M. Gerrits (herbergierster) - A. Veenstra (banketbakker-kok) - P.G. Veenstra (kantoorbediende)
Hinthamerstraat 95
Hinthamerstraat F 22 ? (????)
1865B.J.R. van Hasselt (comm. der posterijen) - J.G. Havekes (schrijnwerker) - I. van den Heuvel (bewaarder van orde in de cathedrale kerk van St. Jan) - A. de Jong (klerk) - A. Soeters (mr. broodbakker)
1875H.J.R. Beijen (kolonel 3e regement vesting-artillerie) - J.D. Camerling Helmolt (2e luit. 2e regiment hussaren) - J.H. Gombert (deurwaarder bij de arrondissements-rechtbank en ondernemer van openbare Verkoopingen) - P. Krekel (postbode) - G. van Nouhuijs (kapitein vierde bataillon)
Hinthamerstraat F 22 (1880)
1881J.H. Gombert (deurwaarder bij het gerechtshof en ondernemer van openbare verkoopingen)
1908A. Geene-v.d. Velden - C. Immink (bier- en wijnhandelaar)
Hinthamerstraat 95 (1909)
1910C. Immink (bier- en wijnhandelaar)
1923Wilhelmus van Eerd (slager)
1928M.M. van Eerd
1943A.F. Jordens (slagerij)