afb.

Hinthamerstraat 88

De witte Voet

Bouwhistorische vondsten

Het Hoppertoilet

door Ed Hupkens

4
Vrijwilligersbulletin BAM 12 (2015) 4
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 86a-88-88a

2
3
4
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Mosmans

Hinthamerstraat

Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 63-64
Artikelen
1996

Eddy Smits

Bouwhistorische en archeologische berichten. Even naar 'nummer 100' op nummer 88
's-Hertogenbosch 2 (1996) 57-58
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 88
M 288

Hinthamerstraat D 14 (????)
1865baron E.A.E. Dibbits (intendant 2e klasse, luitenant-kolonel E.k.)
1875mr. J.H.C. Cazius (raadsheer in het gerechtshof te 's-Hertogenbosch)
Hinthamerstraat D 15 (1880)
1881J.A. Goossens (huis en kerkschilder) - wed. G.A. van Werkhoven (partikuliere)
1908C.F.M. Heim (directeur provinciale bank)
Hinthamerstraat 88 (1909)
1910R. van Haeren
1923Arnoldus A. Crebolder (zonder)
1928mej. A.A.M. Corman - A.A. Crebolder - B.W. Baron van Dedem
1943wed. M.C. van Boxtel-Schrover - T.A.T. Werten (winkelier galanterieŽn)