afb. Ed Hupkens, 9 juli 2008

Hinthamerstraat 85-87

bouwjaar: M.E.
verbouwingen: ca. 1400, 1465, XVm, XIX en 1988
huidige functie: winkel/woonhuis

Achter de gepleisterde voorgevel gaat een huis schuil met een nog kenmerkende indeling met een voor- met vast achterhuis dat tot stand is gekomen in de 15de en 16de eeuw. Het achterhuis is omstreeks 1420 opgetrokken met toen nog een onbebouwd voorerf aan de straat. In het midden van de 16de eeuw werd ook dit voorerf bebouwd en het achterhuis gemoderniseerd. De bebouwingsgeschiedenis op het perceel gaat echter veel verder terug; tijdens het bouwhistorisch onderzoek zijn restanten aangetroffen van muurwerk uit de 13de en 14de eeuw. De oorspong van de bebouwing ligt in een dertiende-eeuws dwarshuis waarvan de voorgevel circa negen meter achter de huidige rooilijn is gelegen.
Gemeente 's-Hertogenbosch
Bossche monumenten

Oorsprong ligt in de 13e eeuw

door Ed Hupkens

n Lutske Brabants zondag 31 januari 2021
Bouwhistorisch onderzoek

Hinthamerstraat 85-87

Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 85-87

1
2
Gemeente 's-Hertogenbosch
Artikelen
1988

Redactie

Hinthamerstraat 85-87
Bouwhistorie 's-Hertogenbosch. Jaarverslag '88 (1988) 13
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 87
Hinthamerstraat F 24 (????)
1865H.A. van Ginneken (zadelmaker) - W. Migchielsen (winkelierster in manufacturen)
1875jonkh. W.P. Barnaart (kapitein 3e regement vesting-artillerie) - A.F. Eijsinck (mr. meubelmaker)
Hinthamerstraat F 24 (1880)
1881wed. A.F. Eijsink (winkelierster in sigar.)
1908Gez. Glaudemans (modisten) - J.C.G. Glaudemans (koperslager) - wed. P. Glaudemans
Hinthamerstraat 87 (1909)
1910Gez. Glaudemans (modisten)
Hinthamerstraat 85
Hinthamerstraat F 24a (1908)
1910Gez. Glaudemans (modisten)
1923Gerrit Floris (koopman in suikerwerken)
1928G. Floris
1943A.F. Paijmans (los arbeider) - H.J. Paijmans (leerbewerker)
Afbeeldingen
  • 1526