afb. Gerard Monté, 3 augustus 2005

Hinthamerstraat 84-86

functie: winkel/woonhuis

In 1908 werd de pui van het pand Hinthamerstraat 84 vernieuwd naar ontwerp van architect C. H. Sanders. De percelen In de Boerenmouw 7 behoren van oudsher tot het voorpand aan de Hinthamerstraat. Dat waren eerst boerenstallen later, eerst in 1919 werden door architect K.C. Suyling en in 1929 nog eens (archiect W.Ruyters) die panden verbouwd tot een fabriekje.
Bastion Oranje
Bouwhistorisch onderzoek

Hinthamerstraat 84-86

Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 84-86

2
3
4
5
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Artikelen
2004

Carolien Roozendaal

Nieuws van de BAM : Hinthamerstraat 84-86
Bossche Bladen 4 (2004) 138-139
Adresboeken
Hinthamerstraat 84
Hinthamerstraat D 14a (????)
1908M.J. Hirdes (passement fabrikant)
Hinthamerstraat 84 (1909)
1910Bureau der tiendcommissie
1923Ludovicus M. Banning (boekhouder)
1928L.A.M. Banning - wed. C.W. van Koten
1943A. Douwes (bloemist) - G.J. Salfischberger (incasseerder) - A.H. Winkenius
Hinthamerstraat 86
Hinthamerstraat D 13 (????)
1865H. van Ertrijck (bouwkundige) - H.J.W. van Ertrijck (onderwijzeres)
1875H.J.W. van Ertrijck (onderwijzeres) - J.A. Nuijts (ontvanger der directe belastingen, in en uitgaande regten en accijnsen en van de waarborg voor gouden en zilveren werken en lid van den gemeenteraad)
Hinthamerstraat D 14 (1880)
1881E. de Fernelmont (schilder en winkelier)
1908M. Verberk (tabak, sigarenh. wijn likeuren en gedistill.)
Hinthamerstraat 86 (1909)
1910M. Verberk (sigarenmagazijn, wijnhandel)
1928Drukkerij St. Jan
1943Drukkerij St. Jan