afb. A.F.A.M. Wetzer, 20 oktober 2014

Hinthamerstraat 82

Sint Marten

Mosmans

Hinthamerstraat

34
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 34
Rijksmonument

Hinthamerstraat 82

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Hinthamerstraat 82
M 286

Hinthamerstraat D 12 (????)
1865I. Hilbrant (zaakwaarnemer)
Hinthamerstraat D 13 (1880)
1908Th. Dammers (meubelmaker) - G.A.M. Geene (coiffeur)
Hinthamerstraat 82 (1909)
1910T. Donhuijzen (timmerman) - G.A.M. Geene (coiffeur)
1923Henriette Alders (strijkster)
1928C. Kimpel - mej. J.C.W. Kimpel
1943wed. M.A.B. Kimpel-Alders - J.C. Pruis (bibliotheekhouder)
1991Marco Schut (café De Palm)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 30

n: vermelding in een voetnoot