afb. A.F.A.M. Wetzer, 14 juli 2007

Hinthamerstraat 80

bouwjaar: late middeleeuwen (kern), voorgevel ca.1865
verbouwingen: 1914, 1919, 1962, 2002
huidige functie: restaurant-woning
oorspronkelijke functie: woon-werkhuis

Gemeentelijk monument

Redengevende omschrijving Hinthamerstraat 80

2
3
3
Gemeente 's-Hertogenbosch
Mosmans

Hinthamerstraat

34
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 34
Adresboeken
Hinthamerstraat 80
M 285

Hinthamerstraat D 11 (????)
1865I. de Jong (vleeschhouwer)
Hinthamerstraat D 12 (1880)
1881M. Keukenschrijver (partikulier)
1908J.M. Diedrich (organist, stads klokkenist muziekleeraar en pianostemmer)
Hinthamerstraat 80 (1909)
1910J.M. Diedrich (organist bij de Ned. Herv. gemeente, stadsklokkenist, muziekleeraar en pianostemmer)
1923Antoon M.J. de Backere (sigarenwinkelier)
1928A.M.J. de Backere - J.A. Poorts
1943wed. J.C. de Backere-van de Aa - Th. A. Hoedemakers (handel in paardenvleesch, slagerij)
2005Miranda de Jongh (restaurant Nescio)