afb.

Hinthamerstraat 73-71

De Ploegh : Ploeghschaar : De stad Limborgh

Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 71-73

2
3
4
5
6
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Mosmans

Hinthamerstraat

36
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 36
Adresboeken
Hinthamerstraat 73
M 340

Hinthamerstraat A 43 (????)
1865W.C. van Heusden (boekhandelaar, agent der brandwaarborgmaatschappij Archimedes)
1875W.C. van Heusden (boekhandelaar)
Hinthamerstraat A 43 (1880)
1881F.L. van Ammers (boekhandelaar, voorheen W.C van Heusden) - W.C. van Heusden (partikulier)
1908H.H.E. Deelken (1e luit. der Veld-artillerie) - mej. C. Fischer (retoucheuse) - A.C. Verhees (photograaf, graveur)
Hinthamerstraat 73 (1909)
1910A.C. Verhees (photograaf, graveur, teekenartikelen)
1928A.C. Verhees
1943A.C. Verhees (fotografen, fotografische artikelen) - C.J.W. Verhees (firmante fotohandel en atelier)
Hinthamerstraat 71
Hinthamerstraat A 43 (????)
Hinthamerstraat 71 (1909)
1910A.C. Verhees (photograaf, graveur, teekenartikelen)
1943A.C.F. Leereveld (bedrijfsleider)