afb.

Hinthamerstraat 68

Bouwhistorisch onderzoek

Hinthamerstraat 68

Gemeente 's-Hertogenbosch
Adresboeken
Hinthamerstraat 68
M

Hinthamerstraat C 67 (????)
1865A.C. van der Meulen (winkelier in jagtbehoeften, mr. horologiemaker en agent der brandverzekering maatschappij) - A.M.C. Meulen (firma A.C. v.d. Meulen en Zoon) koopman in steenkolen en hout
1875A.C. van der Meulen & Zn. (koopman in steenkolen, hout en jagtbehoeften, mr. horlogiemaker en agent der brandverzekering maatschappij 'assurance générale')
Hinthamerstraat C 67 (1880)
1881L. van Geffen (commissionnair) - wed. J. van Geffen (partikuliere) - A.C. van der Meulen en Zn. (koopman in steenkolen en jachtartikelen, agent der brandverzekering maatschappij A.G.)
1908W. v.d. Meulen (in jachtart., instrumenten) - mej. C. Verheugt
Hinthamerstraat 68 (1909)
1910W. van der Meulen (in jachtart., instrumenten) - mej. C. Verheugt
1923Andreas F.H. Aangenendt (winkelier in galanterien) - wed. Johannes Frishart (stoelenzetster St. Josephkerk)
1928A.F.H. Aangenendt
1943A.Ch.J.A. Aangenendt (winkelbediende) - A.F.H. Aangenendt (winkelier) - W.J.A.M. Aangenendt (kapster) - J.A. Daniels (concierge) - J. van de Laak (concierge)
19??? (Krispor-Kadospeciaalzaak)