afb. 1953

Hinthamerstraat 65-63

Mosmans

Hinthamerstraat

37
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 37
Rijksmonument

Hinthamerstraat 63

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Sasse van Ysselt

Het huis met de stoep

242
243
243
244
245
246
247
Noten
1.Deze, die pannicida was, had zijn huis, dat toen Westwaarts grensde aan het huis de Gulden leer, toebehoorende aan Gregoris van der Meer, in 1584 gekocht van Lambert Potteye IJgramszn (Reg. n° 239 f 333 vso).
2.Haar huis was genaamd het Verguld hek.
3.Hij had zijn huis, dat genaamd was de Gulden leer, 17 Maart 1576 (Reg. n° 225 f. 417) gekocht van Catharina Mijs, weduwe van Antonis Gerritszn van Houwelingen.
4.Dit was het huis de Roode Os.
5.Zij, evenals Jacobus Cornelius Balthazar van Bommel, de man van Rufina Jacoba Maria Half Wassenaer van Onsenoort, waren kinderen van Johan Baptist van Bommel en Maria Agnes Vercamp.
6.Taxandria IV p. 209 en vlgd.
7.Tijdschrift van Sassen voor Noordbr. Gesch., Taal en Letterkunde III p. 51.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 242-247
Charters
1485

Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845

Akte van erkenning, verleden voor Jacobus van Berk en Henricus Noeden, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Thomas Thomaszn van der Zandvoort, als koper van huis Het Verken in Hinthamerstraat, dat Gerard van den Kerkhove Hendrikszn recht van naasting heeft op dit huis, 10 juni 1458.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
1485

Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845

Akte van afstand, verleden voor Jacobus van Berk en Henricus Noeden, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Gerard Hendrikszn van den Kerkhove, van zijn recht van naasting op huis Het Verken in Hinthamerstraat in 's-Hertogenbosch aan eerste koper Thomas Thomaszn van der Zandvoort, 10 juni 1458.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
1543

Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845

Akte van dading, verleden voor Nicolaas van der Stegen en Rudolf van Eijk, schepenen van 's-Hertogenbosch, over een scheidingsmuur tussen Jan Dirkszn als eigenaar huis "het Verken" in Hinthamerstraat in 's-Hertogenbosch en Jan Hendrikszn van Welhuijzen als eigenaar van daarnaast Marktwaarts staand huis, 9 februari 1543.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Adresboeken
Hinthamerstraat 65
M 343

Hinthamerstraat A 40a (1908)
Hinthamerstraat 65 (1909)
1928H.P.J. Bouman
1943H.M. Bettonviel (beeldhouwer) - Hof van Brabant
1961Hof van Brabant
Hinthamerstraat 63
M 344-345

Hinthamerstraat A 40 (????)
1865jhr. mr. L.J.A. de la Court (grondeigenaar)
1875jonkvr. L.J.A. de la Court (partikuliere)
Hinthamerstraat A 40 (1880)
1881jonkvr. L.J.A. de la Court (partikuliere)
1908jhr. mr. F.J.J.M. van Rijckevorsel (wethouder)
Hinthamerstraat 63 (1909)
1910jhr. mr. F.J.J.M. van Rijckevorsel (wethouder)
1943Hof van Brabant - W. van den Hout (burger- en militairekleermaker)
1961Hof van Brabant
1979Eurohotel
1991dhr. W. van Leeuwen (Euro-hotel)
Hinthamerstraat 63a
Hinthamerstraat 63a (1909)
1928W.G.J. Hillebrand - C.W. van Soelen
Hinthamerstraat 63b
Hinthamerstraat 63b (1909)
1928W.A. France
1943J.C. France (bankwerker) - W.A. France (caféhouder)
Afbeeldingen
  • 1931
  • 1931
  • 1931
Literatuur en bronnenpublicaties

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 200

n: vermelding in een voetnoot