afb. A.F.A.M. Wetzer, 9 oktober 2005

Hinthamerstraat 62

Het Spinnewieltje

Mosmans

Hinthamerstraat

34
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 34
Rijksmonument

Hinthamerstraat 62

Huis met lijstgevel met boven de winkelpui horizontaal gegroefd pleisterwerk, segmentvormig overtoogde vensters met stucversiering en fragment van oudere kroonlijst met consoles in régence-stijl uit omstreeks 1780.
Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Hinthamerstraat 62
Hinthamerstraat C 65 (????)
1865W.K.N. Harduin (candidaat-notaris) - A.J. Offermans (fabrijkant in gouden en zilveren werken)
1875R.A. van Heusden (candidaat notaris) - A.J. Offermans (fabriekant in goud en zilver)
Hinthamerstraat C 65 (1880)
1881J.W.H. Baudoin (leeraar H.B. School) - A. van de Kleijenberg (mr. metselaar) - A.J. Offermans (fabriek in goud en zilverwerken) - P.J.M. Stevens (partikulier)
1908P. van Rooij (handel in rijwielen en automobielen)
Hinthamerstraat 62 (1909)
1910P. van Rooij (handel in rijwielen en automobielen)
1919M. v.d. Hulsbeek (rijwielen)
1928mej. J.G.M. de Winter
1943J.P.M. van Eeten (bakker)
Afbeeldingen
  • 1919
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 27

n: vermelding in een voetnoot