afb. A.F.A.M. Wetzer, 27 juli 2007

Hinthamerstraat 6 : De Drije Cannen

bouwjaar: XV-XX
huidige functie: winkel/woonhuis
oorspronkelijke functie: bedrijf/woonhuis

Bouwhistorie

'De Drije Cannen' (begin 17de eeuw)

Hinthamerstraat 6

200
Literatuur
1573 f 18v; CB 1520 f 15v; HT 1553; MOSMANS, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 215.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 200
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 6

1
Gemeente 's-Hertogenbosch
Kelder
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Mosmans

Markt

30
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 30
Adresboeken
Hinthamerstraat 6
M 215

Hinthamerstraat C 10 (????)
1865wed. F. Dupont (winkelierster in manuf.) - W. Pieters (huisvrouw van M. Ruiters) koopvrouw in aardappelen
1875wed. F. Dupont (winkelierst. in manufacturen)
Hinthamerstraat C 10 (1880)
1881wed. F. Dupont (winkelierst. in manufact.)
1908wed. W. Leenaerts-Tabbers (sigaren- en sigarettenmagazijn 'Corona')
Hinthamerstraat 6 (1909)
1910wed. W. Leenaerts-Tabbers (sigaren- en sigarettenmagazijn 'Corona') - L. I. de Winter (koopman in manufacturen)
1923Abraham Fieijra (kantoorbediende)
1928Sigarenmag. Virubus Audax - wed. J.M.C.A. Drossaarts - H. van der Mee
1943G.A.W.M. de Rooij (ambt. godshuizen) - H.P.L.L. de Rooij (winkelier in touwwerk) - H. de Rooy en Zn. (borstelfabriek en borstelhandel, touwhandel, visscherijartikelen)