afb. L.M. Tangel

Hinthamerstraat 59

De Gulden Leer

Mosmans

Hinthamerstraat

37
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 37
Charter
1579

Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845

Akte van overdracht, verleden voor Arnt van Brecht en Godfried van Vlierden, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Gregorius van der Mere Dirkszn aan Catharina, weduwe Anthoni Gerardszn van Houwelingen, van vruchtgebruik, en aan Thomas Willemse, Rudolf Noppen Arnoldszn en Robbert van Bruheze, als voogden over Gerard (dezelfde als hij, die later vermaard werd onder de naam van Lekkerbeetje) en Anthonis, minderjarige zonen Abraham, zoon Anthoni Gerardszn van Houwelingen en genoemde Catharina, van eigendom van rente groot 27 gulden uit huis "De Gulden Leer" naast huis "De Roode Poort" in Hinthamerstraat in 's-Hertogenbosch, met recht van aflossing, 31 december 1579.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Adresboeken
Hinthamerstraat 59
M 347

Hinthamerstraat A 38 (????)
1865M.H. Kroes (mr. loodgieter)
1875wed. M.H. Kroes (mr. loodgietster)
Hinthamerstraat A 38 (1880)
1881J.L. Kroes (mr. loodgieter)
1894mej. Anna Kroes
1908wed. Chr. van Beugen (loodgieterij)
Hinthamerstraat 59 (1909)
1910wed. Chr. van Beugen (loodgieterij)
1928H. Sanders
1943C.A. Cornelisse (kapper) - B.C.I. Wirtz