afb. Gerard Monté, 24 november 2002

Hinthamerstraat 57

De Dry Hamerkens

Een pandje met een lange historie, spraakmakender dan de omvang op het eerste gezicht doet vermoeden. Tot 1613 vormde het één geheel met nummer 55, de Gulden Schoen. Het pand deed dienst als etablissement, water en vuurhuis en als echt Bosch bierhuis of 'Jenevercafé'. In de woelige dagen van de geuzenopstand bevond zich in het pand bovendien een schuilkeldertje voor de 'papen', zo vertelt ons een legende. Over de gevel verspreid ziet u natuurstenen elementen. Omstreeks 1780 woonde de Bossche republikein Willem Hubert hier. Hij richtte er de eerste Bossche sociëteit "Eindelijk uit d'onderdrukking" op.
's-Hertogenbosch binnen de Veste (2001) 22
Achter de voorgevel

De Dry Hamerkens

door Henny Molhuysen

Brabants Dagblad donderdag 24 augustus 1995
Kelder
In de voorgevel is de toegang naar de oorspronkelijk 15e eeuwse kelder (tongewelf) nog goed zichtbaar.
Stadsgidsenwerk
Mosmans

Hinthamerstraat

37
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 37
Rijksmonument

Hinthamerstraat 57

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
1995

Henny Molhuysen

Achter de voorgevel. De Dry Hamerkens
Brabants Dagblad donderdag 24 augustus 1995 (foto)
 
2000

Jo Hendriks

Moette nou toch's kijke. Wedergeboorte Drij Hamerkens. Oud Bosch Eethuys in de Hinthamerstraat
KringNieuws 4 (2000) 8
 
Open Monumentendag
2001

Hinthamerstraat 57

Dit pandje is al lange tijd in gebruik als café 'De Dry Hamerkens'. De Bossche historicus Jan Mosmans vermeldt dit kleine huis echter onder de historische naam 'De Gulden Eegt'. Het is één van de kleinste panden in de stad, maar door de goed bewaard gebleven voorgevel is het tevens één van de meest herkenbare van de laatmiddeleeuwse woonhuizen. Afgaande op de nog bewaard gebleven en deels gekopieerde houten peerkraalsleutelstukken onder de verdiepingsbalken heeft het pandje een 15e eeuwse oorsprong. De voorgevel is een voorbeeld van de late gotiek en dateert vermoedelijk uit de eerste helft van de 16e eeuw. Het bakstenen trapgeveltje (gerestaureerd in 1928) heeft overhoekse zij- en middenpinakels. In de ontlastingsboog boven het raam op de (zolder-)verdieping is een gotische driepas vorm gemetseld.
Open Monumentendag 2001
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 57
M 348

Wijk ? (????)
1832Wilhelmus Isaak van Beusekom (rentenier)
Hinthamerstraat A 37 (????)
1865J.W. Hoppenbrouwers (water en vuurverkooper, winkelier)
Hinthamerstraat A 37 (1880)
1881A.A. Venrooij (tapper)
1908H. de Blank (tapper)
Hinthamerstraat 57 (1909)
1910H. de Blank (tapper)
1928N.J.A. van Echteld
1943P.H. Doorenbosch (caféhouder)
2008Toussaint Claessens en Mirjam Schroeder (Chocolate Company)
Afbeeldingen
  • ± 1950
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 21

Voorloopige lijst der Nederlandsche monumenten van geschiedenis en kunst (1931) 193

n: vermelding in een voetnoot