afb. Onbekend

Hinthamerstraat 56

De Groene- of Lombaertspoort

Mosmans

Hinthamerstraat

43
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 43
Sasse van Ysselt

De Groene- of Lombaertspoort

229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
Noten
1.Elisabeth Michiels weduwe van mr. Jan Lombaerts had het 27 November 1565 gekocht van Cornelis de Moor, den zoon van mr. Jan en weduwnaar van Catharina, dochter van Jan, den zoon van Matthijs Stooters Lambertszn. (Reg. n 213 f. 267.)
2.Bijdrag. en Meded. van het Historisch Genootsch. te Utrecht 1913 p. 307 en vlgd.
3.De overige kinderen van Willem Berewout waren Juliana Berewout, jonkerr Anthony Berewout en jonker Everard Berewout, raad van den Bosch, die van zijne vrouw Franchoyse Weyts geene kinderen naliet.
4.De ten uitvoerlegging van dit testament staat vermeld in Taxandria XIV p. 204 en vlgd.
5.Mr. Godevaert Lombaerts van Enckevoirt bezat te Berlicum een kasteel, dat tegenover de kerk aldaar nabij het huis Ter Aa stond; hij had het 6 Augustus 1557 (Reg. n 197 f. 410) gekocht van Henrick, den zoon van Frans Arnoldszn Paeuweter en diens eerste vrouw Catharina van Hedel Henricksdr, alsmede van de voogden over Arnold, Frans, Henrick en Dominicus, onmondige kinderen van genoemden Frans Arnoldszn Paeuweter en diens tweede vrouw Barbara van Steynoirt. De executeurs van het testament van genoemden Lombaerts en diens erlgenamen verkochten dit kasteel 1 Augustus 1591 (Reg. n 232 f. 147) aan Gregorius van der Meer Diericxzn, raad van den Bosch; van dezen kwam het achtereenvolgens door koop aan Michiel van der Sterre; Gillis de la Coulture; Henrick Willemzn van Berlicum; Rogier van Broeckhoven Henrickszn; Herman Frederik graaf van den Berg, heer van Stevensweert en Anna Maria gravin van den Berg, douairiere van Limburg Stirum; mr. Adriaan de Vos, drossaard van Hedel en Philips van Thienen, heer van Berlicum en Middelrode en kommandant van den Bosch, welke laatste het 6 Maart 1652 kocht (Reg. n 402 f. 16). In 1443 compareerde voor Schepenen van den Bosch Pelgrom Paeuweter, zoon van Gijselbert Pelgromszoon.
6.Elisabeth Lombaerts, echtgenoote van mr. Henrick Bloeymans, pandheer van Helvoirt en heer van Zwijnsbergen.
7.In eene Schepenakte van den Bosch van 1585 (Reg. n. 652 p. 320) treden op Gerrit, Dirck en Marten, onmondige zonen van Jan Henricx Gommarszoon van de Parre genaamd van Lier en diens eerste vrouw Margaretha, dochter van Gerrit, dan zoon van Peter Wouterszoon 's Heeren.
8.Zij waren Johan van Grevenbroeck, heer van Mierlo; Catharina van Grevenbroeck, die huwde met 1 Louis van Busleyden, heer van Noorderwyck; 2 Johan van Asperen, heer van Vuren; Elisabeth van Grevenbroeck, die huwde met Joost Pieck van Tienhoven, heer van Zuilichem; Leonora van Grevenbroeck, non te Aken; Cornelis van Grevenbroeck, pandheer van Helvoirt en heer van Zwijnsbergen en Hendrik van Grevenbroeck (Taxandria VIII p. 158)
9.Zijne vrouw was Janneken, dochter van Franck Janszn Keyten.
10.Zijn broeder was de wijntavernier Marcelis van Casteren.
11.Men zie over hem Deel 1 p. 398.
12.Zie Deel I p. 452.
13.Zie Deel I p. 452.
14.Zij was de dochter van Andries van Ravesteyn en Catharina van Geffen, wier andere kinderen waren Maria Anna en Lamberdina van Ravesteyn. Genoemde Andries van Ravesteyn was de zoon van Jacob, bierbrouwer in het Luipaard aan den Hoogen Steenweg te den Bosch en Elisabeth van den Andel.
15.Hun zoon was Jhr. mr. Frans Frederik Half Wassenaer van Onsenoort, heer van Nieuwkuik en Onsenoort, die van zijn vrouw Petronella Theresia van Ryckevorsel geene kinderen had en 14 Augustus 1853 als het laatste mansoir van zijn geslacht te Brussel overleed.
16.Zij hadden een zoon Rudolphus van Dommel, notaris te Vught, die van zijne vrouw Maria Antoinetta Borret een zoon naliet, Jhr. Jan Baptist van Bommel genaamd, geboren te Vught 5 Januari 1888 en het laatste mansoir van zijn geslacht.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 229-238
Adresboeken
Hinthamerstraat 56
M 276

Hinthamerstraat C 59 (????)
1865mr. J.B. van Bommel (grondeigenaar)
1875E. van Bommel (advokaat) - R. van Bommel (candidaat-notaris) - wed. J.B. van Bommel (partikuliere)
Hinthamerstraat C 59 (1880)
1881Eug. van Bommel (partikulier) - R. van Bommel (kandidaat-notaris) - wed. mr. J.B. van Bommel (partikuliere)
1892G.C. & Zonen Krijbolder
1905Firma G.C. Krijbolder & Zn. (behangerij, stoffeerderij enz.)
1908Krijbolder & Zn. (behangerij, stoffeerderij enz.)
Hinthamerstraat 56 (1909)
1910G.C. Krijbolder & Zn. (ameublementen, behangerij, stoffeerderij)
1928Mller en Schreuder