afb. Atelier Andre Schreurs, ca 1930

Hinthamerstraat 52 : De gulden Son

bouwjaar: XV-XX
huidige functie: bovenwonen
oorspronkelijke functie: herberg/bierbrouwerij

Voorgevels nummers 50, 52 en 54. Kleding- en Manufacturenzaak L. van der Vaart op nummer 52. Moller & Schreuders op nummer 54. In de bestrating rails van de paardentram.
Stadsarchief (0000601)
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 52

1
Gemeente 's-Hertogenbosch
Mosmans

Hinthamerstraat

34
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 34
Sasse van Ysselt

De Gulden Zon

238
239
240
241
Noten
1.Cf. nog Reg. no 375 f. 299
2.Reg. no 413 f. 82.
3.Hunne overige kinderen waren Sara Maria; Maria Catharina; Henricus en Isabella van Beughem, welke laatste de echtgenoote was van Everard van Wittenhorst. Genoemde Henricus van Beughem zal in 1703 koopman te Brussel zijn geweest.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 238-241
Artikelen
2007

Jan M.M. van der Vaart

Manufacturenzaak. Architect H.W. Valk, 1927.
Hendrik Willem Valk 1886-1973 (2007) 100
 
Briefhoofd

1899
     
Adresboeken
Hinthamerstraat 52
M 274

Hinthamerstraat C 57 (????)
1865J.P. van Kemenade (firma D A Lightenvelt en Zn.) koopman in koloniale waren
1875J.P. van Kemenade (partikulier) - mr. H. Sassen (advocaat)
Hinthamerstraat C 57 (1880)
1881wed. J.P. van Kemenade (partikuliere)
1892J.A. van der Vaart
1908wed. fa. W. van der Vaart en Zn. (in manufacturen) - Vaart F.A. en L.P. van der (manufacturiers)
Hinthamerstraat 52 (1909)
1910L.P.P. van der Vaart (v.h. wed. W. van der Vaart en Zn.) manufactuurhandel
1928L.P.P. van der Vaart
1936fa. L. van der Vaart (manufacturen)
1943fa. L.P.P. v.d. Vaart (handel in tricotgoederen) - H.J.J. v.d. Vaart (winkelier) - L.J.M. v.d. Vaart (arts)
Afbeeldingen
  • 1904
  • 5 juli 1909
  • Na 1909
  • 1933
  • 1953