afb. L.M. Tangel

Hinthamerstraat 51-49

De Ploeg

Mosmans

Hinthamerstraat

37
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 37
Rijksmonument

Hinthamerstraat 49

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Open Monumentendag
2001 Dit huis, gelegen aan de linkerzijde van het steegje Achter de (vergulde) Ploeg dateert in aanleg uit de periode waarin Jeroen Bosch leefde (15e eeuw).
Verbouwingen in de 19e en vroege 20ste eeuw hebben het oorspronkelijk aanzien van het pand gewijzigd. Ook de indeling in winkel en aparte bovenwoning dateert uit de 19e eeuw. In het interieur van de bovenwoning zijn echter nog diverse middeleeuwse elementen bewaard gebleven. Het huis heeft de gebruikelijke indeling van voor- en vast achterhuis. Het voor- en achterhuis hebben op de begane grond (nu winkel) een binnenkamer met insteekverdieping (hangkamer) gehad, waarvan de hangkamer nu toegangkelijk is vanuit de bovenwoning. Onder voor- en achterhuis bevinde zich kelders (bereikbaar vanuit de gang van de woning), die oorspronkelijk ook vanaf straatzijde toegankelijk waren. De voorkelder, voorzien van een eikenhouten zoldering, was tot in de 18e eeuw of misschien ook nog 19e eeuw bewoond (restanten van een schouw tegen de linkerzijmuur). De kelder onder het vaste achterhuis heeft een tongewelf. Op de verdiepingen zijn moer- en kinderbalken bewaard gebleven, voorzien van peerkraalsleutelstukken (15e eeuws) en 16e eeuwse sleutelstukken met renaissancevormgeving (acanthusblad). De balklaag van de zoldervloer is uitgevoerd als houtskelet (met houten muurstijlen). De middeleeuwse achter(trap-)gevel is in de 19e eeuw bepleisterd. Het pand wordt in 2001 hersteld.
Open Monumentendag 2001
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 5149
De Ploeg (1621)
Hinthamerstraat A 34 (????)
1865W. Keijzer (firma Roderkercken & Keijzer) koopman in lakens, mr. kleedermaker - J.T. Roderkercken (particulier en lid van de kamer van koophandel)
1869Roderkercken & Keijzer (magazijn van lakens en modestoffen)
1875C. Keijzer (sigarenfabriekant) - W. Keijzer (firma Roderkercken & Keijzer) koopman in lakens, mr. kleedermaker - J.T. Roderkercken (lid van de kamer van kooph.)
Hinthamerstraat A 34 (1880)
1881W. Keijzer (firma Roderkerken en Keijzer, koopman in lakens, mr. kleermaker) - J.T. Roderkercken (partikulier)
1905Firma Keizer & Richart (lakenmagazijn) - L. Richart
1908Firma Keizer & Righart (lakenmagazijn) - L.C.A. Righart (march. taill.)
Hinthamerstraat 49-51 (1909)
Hinthamerstraat 51
Hinthamerstraat 51 (1909)
1910J.S. Schneider (coiffeur)
1928fa. Jacq. van Macklenberg - F.K.A.M. Verzijl
1943C.J.M. van Bergen - M.J. van Bergen (modiste) - W.M. van Bergen (modiste)
Hinthamerstraat 49
Hinthamerstraat 49 (1909)
1910Credietvereeniging 'de Hanzebank'
1923echtg. A. Bakermans (zonder) - Hubertus A. Dijkmans (schilder)
1928Th. Mommaas
1943M. van Bergen (modisterij) - C.H.H.M. van der Loo (telefoniste) - E.M. Smits (vol.-secr. Vught)