afb.

Hinthamerstraat 48

De Rooipoort

Was oorspronkelijk een herberg. Het zou nog in verbinding hebben gestaan met het pand daarnaast "Die Pauwe". In 1995 zijn oude schilderingen gevonden. De oudste worden geschat uit 1425, daarop die uit 80 tot 100 jaar later.
Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Mosmans

Hinthamerstraat

34
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 34
Sasse van Ysselt

De Roode Poort

247
248
249
250
251
252
253
254
255
Noten
1.It. van Heurn Historie I p. 434.
2.Dr. C.R. Hermans Kronijken p. 102.
3.Dit geschiedde 2 Maart 1540 (Zie Reg. n 159 f. 127 vso).
4.Hunne andere kinderen waren: Henrick de Raet; Nycolaes de Raet, eerst priester en kanonik van de St. Maartenskerk te Zalt-Bommel, daarna van de St. Peterskerk te Hilvarenbeek; Anneken de Raet, huisvrouw van Peter Maes; Peterken de Raet, huisvrouw van Adriaan Janszn van Loenen en Elisabeth de Raet, huisvrouw van Hillebrand de Groot.
5.Door diens huwelijk met zijne zuster Aleid van Liebergen.
6.Het is thans genummerd Hinthamerstraat 207.
7.Hij had van haar deze kinderen: Jenneken, Geertruid en Arnolda van der Meer.
8.Zie Deel I p. 429.
De voorname Huizen en Gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 247-255
Stadsrekeningen
1520

Kapittel 69

De Koning van Denemarken met den Bisschop van Bremen gehuisvest in het huis de Roode Poort te 's Hertogenbosch.
R.A. van Zuijlen, Inventaris der Archieven van de Stad 's-Hertogenbosch 1 ('s-Hertogenbosch 1866) 356-357
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 48
M 272-273

Hinthamerstraat C 56 (????)
1865wed. J.H. Kivits (particulier) - mr. H. Sassen (advokaat, lid der provinciale staten en president van den militieraad)
1875mr. M.A. van den Acker (raadsheer in het provinc. Gerechtshof van Noord-Brabant)
Hinthamerstraat C 56 (1880)
1881H.B. Gouche (partikulier) - mr. H. Sassen (advocaat)
1908A.Th.M. van Miert (particuliere) - J.P.M. van Miert (particuliere) - Jos.B.M. van Miert (particulier) - Provinciale Bank. Directeur G. Sassen en C. Heim
Hinthamerstraat 48 (1909)
1910Provinciale Bank - P. Teulings (huisbewaarder)
1923Theodorus L. Borgemeester (kleermaker)
1928Th.L. Burgemeester
1943fa. Th.L. Burgemeester & Zn. (dames- en heerenkleermakerij) - Th.L. Burgemeester (kleermaker)