afb.

Hinthamerstraat 45

De Blauwe Sluier

Boelens

Architectuur : Achter de Vergulde Ploeg, De Blauwe Sluier en Magazijn de Bij

22
23
24
25
26
27
28
29
Noten
1.Grote dank ben ik verschuldigd aan Ben Boelens te 's-Hertogenbosch voor het ter beschikking stellen van deze akten en het verstrekken van vele aanvullende details.
2.Stadsarchief: collectie Roelands, Hinthamerstraat/Achter de Vergulde Ploeg
3.Idem, kaartje van de situatie in 1959 waar de plaats van de voormalige schuilkerk is aangegeven, inderdaad recht achter Hinthamerstraat
4.Bron: Ton Vogel: Schuilkerken en hun bedienaren te 's-Hertogenbosch 1629-1811 (uitgave: Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch, zie www.bossche-encyclopedie.nl)
5.Akte notaris Leendert van de Ven, 6-10-1821
6.Akte notaris Leendert van de Ven, 21-10-1826
7.Akten notaris A.P. Bolsius jr. 10 en 24-1-1865
8.Akte notaris Johannes Gerardus Losgert 2-3-1865
9.Bron: Henk Bruggeman: 200 Jaar aanbod van interieurartikelen te 's-Hertogenbosch, www.henkbruggeman.nl
10.Akte notaris Bolsius jr. 5-7-1883
11.Akte 13-4-1740; Bosch protocol, 14-4-1740: het pand ernaast wordt ook verkocht (naast het straatje). Het is van dezelfde eigenaar.
12.Akten 25-3-1752 en 8-4-1752
13.Akte notaris P.H. van Fenema, 13-4-1807
14.Stadsarchief, notarissen s66r 1842, inv. nr. 3774, notaris Leendert Van de Ven, 5-4-1819 en 19-4-1819
15.Akte notaris Leendert van de Ven, 6-10-1821
16.Akte notaris Losgert 26-4-1877
17.De Noord-Brabander, Staat- en Letterkundig dagblad, 22-3-1865
18.De Noord-Brabander, Staat- en Letterkundig dagblad, 4-10-1869
19.De Tijd, 10-6-1884
20.De Tijd, 25-12-1897
21.Akte notaris Rits 12-9-1906
22.Diverse krantenartikelen 6 en 7 jan. 1927: www.delpher.nl
23.Bron, zie: Boelens, een RK-Groninger familie met een grote Bossche tak, door drs J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, Uitg. Profiel, Bedum, 2006: www.familieboelens.nl; bronnen: kadaster, dossiers afdeling bouwen van de gemeente, bevolkingsregister
24.Akte notaris Rits, 25-10-1937
25.Bron: Kledinghandel in Transitie, een eeuw detailverkoop te 's-Hertogenbosch. Oorsprong en ontwikkeling van he: familiebedrijf A.F. Jansen 1889-1987, proefschrift door dr F.L. Jansen
26.Akte notaris Van Meerwijk 12 mei 1938
27.Akte notaris Van Hellenberg Hubar 1-9-1953
28.Bron: Frans van Gaal en Vincent Verstappen: Op zoek naar erkennning, Leven en werk van Herman Moerkerk, Uitg. Boekhandel Heinen, 2003
29.Akte notaris Van de Mortel 19-7-1917
30.Stadsarchief Collectie Roelands, Hinthamerstraat/Achter de Vergulde Ploeg: samenvattingen van enkele notariële akten van onroerend goed van Glaudemans
31.Boedel inventaris Mien Boelens-Hanegraaf 1970
Bossche Kringen 2 (2014) 22-29
Mosmans

Hinthamerstraat (van Rozemarijnstraatje tot Geerlingsche brug, en terug)

37
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 37
Artikelen
2014

Joop Boelens

Achter de Vergulde Ploeg, De Blauwe Sluier en Magazijn de Bij
Bossche Kringen 2 (2014) 22-29
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 45
M 353

Hinthamerstraat A 31 (????)
1865J. Mulder (ornamentsnijder) - Mulder-Herzet (fabrijkant van kunstbloemen) - D.T. Strijbosch
1875J. Mulder Herzet (fabriek. in kunstbloemen) - J.W. Sindikus (gepens. kapitein)
Hinthamerstraat A 31 (1880)
1881mr. A.C.M. Leesberg (advocaat) - J. Mulder-Herzet (fabriek in kunstbloemen)
1905J.M. Mulder (firma Mulder-Herzet) in kunstbl. en polychr.
1908E.A. Mulder (adj. comm. gem. secretarie) - Firma J. Mulder-Herzet (kunstbl. fabr. en rel. art.)
Hinthamerstraat 45 (1909)
1910Firma J. Mulder-Herzet (kunstbl. fabr. en rel. art.)
1928fa. Mulder Herzet - Th.W. Zouteriks
1943C.M.W. Boelens (koopman) - R.M. Kern (chauffeur)
1956B.A. Boelens (koopman)