afb. Atelier Andre Schreurs, ca 1930

Hinthamerstraat 44-46

Die Pauwe

Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 44-46

2
3
4
5
6
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Mosmans

Hinthamerstraat

33
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 33
Adresboeken
Hinthamerstraat 44
M 271

Hinthamerstraat C 55 (????)
1865J.J. Cikot Jr. (firma Grave & Co) koopman in lakens en mr. kleedermaker - W. Graven (firma Grave & Co.) mr. kleedermaker
1869J. Cokot Jr. (koopman, leverancier in burger- en militaire kleedingstukken)
1875J.J. Cikot Jr. (koopm. in manufact. mr. kleerm.)
Hinthamerstraat C 55 (1880)
1881J.H. Metten (koopman in lakens en leverancier van burger en militaire kleedingstukken)
1908B.J. Thijssen-de Bruijn (winkelier) - Filiaal fa. C. de Vries- v.d. Grindt (schoenenmagaz.)
Hinthamerstraat 44 (1909)
1910H. Tecklenburg (visch- en kaashandel)
1928H.J.E.A Gerris
1936H.J.E.A Gerris
1943H.J.E.A. Gerris (apotheker)
Hinthamerstraat 46
Hinthamerstraat C 55 (????)
Hinthamerstraat C 55a (1880)
1908A.A.J. Verhees (koopman, grossier in drogerijen en verfw.)
Hinthamerstraat 46 (1909)
1910A.A.J. Verhees (koopman, grossier in drogerijen en verfw.)
1928J.A. Becht - R.A. Driel - A.H. Oomen - H.G.J. Raaijmakers
1943L.H.A.M. Lautenslager (adj. commies ter secretarie)
Literatuur en bronnenpublicaties

A.F.O. van Sasse van Ysselt, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch III (1910) 247

n: vermelding in een voetnoot