Hinthamerstraat 39

De Ooyevaar : De Ster met den Staart

Mosmans

Hinthamerstraat

37
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 37
Adresboeken
Hinthamerstraat 39
M 355

Hinthamerstraat A 29 (????)
1865F.H. Schadde (mr. broodbakker)
1875wed. F.H. Schadde (partikuliere) - T. Verhofstad (mr. broodbakker)
Hinthamerstraat A 29 (1880)
1881wed. L. von Eugen (partikuliere) - A.F. Schadde (boekhouder) - wed. F.H. Schadde (partikuliere) - T. Verhofstad (mr. broodbakker)
1896N. Ligthart (slager)
1908N. Ligthart (slager)
Hinthamerstraat 39 (1909)
1910N. Ligthart (slager)
1928J. Pützhofen
1943T.A. Pijnappel (koopman in manufacturen) - J. Pützhofen (caféhouder)
1991Juliëtte Manders (koffieshop annex café De Inloop)