afb. Atelier Andre Schreurs, ca 1930

Hinthamerstraat 35-33

De Hazewind

Voorgevels nummers 35, 33 en 31. Links juwelier Verbruggen, midden op nummer 33 naaimachinehandel Singer en rechts de winkel van P. de Gruyter.
Bron: Stadsarchief (0000609)
~~~
Pand dat in 1993 volledig uitbrandde en in 1997, na destructief bouwhistorisch onderzoek volledig werd gesloopt.
Bron: 's-Hertogenbosch 2 (1998) 74-79
Gemeentelijk monument

Ontwerp -aanvullende - monumentenlijst

Huis met drie traveŽn gepleisterde lijstgevel met midden risaliet, kroonlijst met consoles XIXC, winkelpui 1948. Enkelvoudige balklagen, grenen gordingenkap, kelders met tongewelf onder voor- en achterhuis.
Gebouw van eenvoudige doch harmonische architectuur en van oudheidkundige waarde.
Gemeente 's-Hertogenbosch 1977
Mosmans

Hinthamerstraat

37
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 37
Artikelen
1989

Redactie

Hinthamerstraat 33-35
Bouwhistorie 's-Hertogenbosch. Jaarverslag '89 (1989) 27
 
1998

H.F.G. Hundertmark, R.J.W.M. Gruben

De bouwgeschiedenis van het middeleeuwse woonhuis Hinthamerstraat 33-35
's-Hertogenbosch 2 (1998) 74-79
Charter
1578

Charters Provinciaal Genootschap van K & W, 1303 - 1845

Akte van verkoop, verleden voor Joost de Oude en Jacob van der Cammen, schepenen van 's-Hertogenbosch, door Frans van Gestel Henrikszn als meester en rector Groot Ziekengasthuis in 's-Hertogenbosch met machtiging van Jacob van der Cammen, schepen van 's-Hertogenbosch, als provisor van genoemd gasthuis, aan Martinus Janszn Ketelaer van huis met erf en daaraan annex huisje in Hinthamerstraat aldaar op hoek Oude Gasthuisstraat (thans Gasselstraat) tussen die straat aan ene en erf van Gerard Jacobszn en zijn kinderen, genaamd het Hazewindje, aan andere kant, met latere akten over dit voormalig huis, 14 februari 1578.
Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
Adresboeken
Hinthamerstraat 35
Hinthamerstraat A 27 (????)
1865J. Sluijters (lintfabrijkant en koopman)
1875J. Sluijters (lintfabriekant)
Hinthamerstraat A 27 (1880)
1881mej. M.H. Mahie (partikuliere) - J. Sluijters (lintfabriekant)
1892L.H. Jockin (fabrikant in ijzerwerken)
1905Singer's Naaimachines (depot) - P. Verheijden
1908Singer Maatschappij-Naaimachines - P. Verheijden
Hinthamerstraat 35 (1909)
1910Dames Verheijden
1928wed. J.H. Nieuwenhuizen - mej. M.A.E. Verheijde
1943A.J.M. Evers (reiziger) - M.W.C. Sidler (demonstrateur)
Hinthamerstraat 33
Hinthamerstraat A 27a (1908)
Hinthamerstraat 33 (1909)
1910Singer Maatschappij (fabrikante van naaimachines voor huish. en industrie)
1928Singer Mij.
1943Singer Mij. N.V.
1960firma L. en L. Verbruggen (juweliers)
Afbeeldingen
  • 1931