afb.

Hinthamerstraat 32

De vergulde Speelwagen

Het perceel Hinthamerstraat 32 is gelegen aan de noordzijde van de Hinthamerstraat in het gedeelte dat in de tweede helft van de 14de eeuw binnen de tweede stadsommuring is komen te liggen (tussen de Gasthuisstraat en de Nieuwstraat). Op het perceel bevindt zich een hoofdhuis aan de straat met erachter een kleine plaats en een los achterhuis (pakhuis). Begin 2007 werd de winkelruimte van het pand verbouwd wat een aanleiding vormde om de ruimte in te meten en bouwhistorische sporen te documenteren.
Gemeente 's-Hertogenbosch
Bouwhistorisch onderzoek

Hinthamerstraat 32

Gemeente 's-Hertogenbosch
Mosmans

Hinthamerstraat

33
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 33
Rijksmonument

Hinthamerstraat 32

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Artikelen
2022

Erfgoednieuws

Zeldzame oude achtergevel ontdekt
Bossche Kringen 2 (2022) 22
 
2022

Redactie

Een 500 jaar oude achtergevel op Hinthamerstraat 32
Erfgoed 's-Hertogenbosch
Adresboeken
Hinthamerstraat 32
M 266

Het Vuurstaal (????)
1756wed. Grimme (catoen- en boekwinkel)
1787van Gulpen (drukker)
Hinthamerstraat C 50 (????)
1865Ma Fa Uijtert (winkelierster in schrijfbehoeften)
1875Ma Fa van Uittert (winkel in schrijfbeh.)
Hinthamerstraat C 50 (1880)
1881M.J. Nuijts (partikulier) - J. Philippona (onderwijzeres) - Ma.Fa. van Uitert (winkel in schrijfbeh.)
1894G. van Kollenburg
1908J. Knooft (naaister) - wed. Kuijpers - F.S.G. Sterk (in hoeden en petten, handelsreiziger)
Hinthamerstraat 32 (1909)
1910J. Knooft (naaister) - wed. Kuijpers - wed. F.S.G. Sterk (hoeden en pettenmagazijn)
1928H. Teklenburg
1943H.Th.P. Tecklenburg (vischhandelaar) - Tecklenburg. H. - H. Tecklenburg-van d. Eerenbeemt (kaashandel)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 27

n: vermelding in een voetnoot