afb. G.J. Dukker

Hinthamerstraat 30

Het Vuurstaal

Mosmans

Hinthamerstraat

33
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 33
Rijksmonument

Hinthamerstraat 30

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Hinthamerstraat 30
M 265

Hinthamerstraat C 49 (????)
1865A. van Veggel (bouwmeester en aannemer en ijzerhandelaar)
1875J. Hulselmans (handel in ijzerw. en jachtartik.) - J.G. Roosenburg (O.I. ambtenaar) - A. van Veggel (bouwmeester)
Hinthamerstraat C 49 (1880)
1881M. Staelenberg (poelier en winkel. in jachtbeh.)
1908W.C. van Roon (in heeren confectie)
Hinthamerstraat 30 (1909)
1910W.C. van Roon (in heeren confectie)
1928M.J. Huisman
1943(Hinthamerstraat 30-45): fa. Boelens en Co. (handel in manufacturen) - Magazijn 'De Bij'
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 26

n: vermelding in een voetnoot