Hinthamerstraat 28

Het zwart Paardje : De Leers : De blauwe Sluier : De Doornenkroon

Mosmans

Hinthamerstraat

33
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 33
Adresboeken
Hinthamerstraat 28
M 264

Hinthamerstraat C 47 (????)
1865J.H. Strijbosch (cigarenfabrijkant)
1875wed. J.H. Strijbosch (sigarenfabriekant)
Hinthamerstraat C 47 (1880)
1881wed. J.H. Strijbosch (sigarenfabriekante)
1908J.C.H.A. Quack (Majoor der Inf.) - A.L. Scheefhals (fa. J.H. Strijbosch) sigarenfabrikant
Hinthamerstraat 28 (1909)
1910A.L. Scheefhals (fa. J.H. Strijbosch) sigarenfabrikant, waarn. griffier kantonger., secret. kamer v. arbeid, voeding en genotm.
1928F.A.Chr.J. van Odenhoven - J.P.J.M. Verhees - W.J. v.d. Woude van Odenhoven
1943Nicol (lederhandel, handel in schoenfornituren) - wed. A.M. Nieuwenhuijsen-van Assen - N. Nieuwenhuizen (schoenfabrikant)