afb.

Hinthamerstraat 25-23

Het Gekroonde Sweert

Bouwhistorie

'Het Gekroonde Sweert'

Hinthamerstraat 23-25

407
408
Literatuur
MOSMANS, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 361; Van Drunen 1983, 97-98; Van Drunen 1994, 89-91; Van Heurn ca. 1780; VAN SASSE VAN YSSELT, De voorname huizen en gebouwen van 's-Hertogenbosch, alsmede hunne eigenaars of bewoners in vroegere eeuwen I-III ('s-Hertogenbosch 1911-1914) III 264-269; Van Veldhuizen 1994 en 1995.
A. van Drunen, 's-Hertogenbosch van straet tot stroom (Zwolle - Zeist 2006) 407-408
Kelder
Kelder eind 16e eeuw zeker aanwezig.
Verkennend onderzoek publieksfuncties kelders aan Markt en Pensmarkt
Mosmans

Hinthamerstraat

38
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 38
Adresboeken
Hinthamerstraat 25
Hinthamerstraat A 25 (????)
1865E.S. Goudstikker (koopman)
1875J. Italie (hoofdonderw. en winkel. in manufact.) - P.A.H. Sweens (medicinae-doctor)
Hinthamerstraat A 25 (1880)
1881R.A. Heij (opzichter) - J. Italie (hoofdonderw. en winkel. in manufact.) - T.J. van de Wiel (gepens.)
1908L. Teurlings (magazijn van parapluies en wandelstokken)
Hinthamerstraat 25 (1909)
1910L. Teurlings (magazijn van parapluies en wandelstokken)
1928L.J. Reijers - mej. C.G. den Teuling
1943A.J. Kwaks (Sigarenmag. 'Henri I') sigaren, sigaretten, tabak - A.J. Kwaks (winkelier)
Hinthamerstraat 23
Hinthamerstraat A 25a (????)
1905M. Hirsch & Co. (in damesartikelen)
1908M. Hirsch & Co. (in modeartikelen)
Hinthamerstraat 23 (1909)
1910C. van Belkom - J. Bodar (sigarensorteerder)
1928G.A.H. Rettschnick
Literatuur en bronnenpublicaties

A. van Drunen, 'Bouwsporen uit de oorlog' in: 's-Hertogenbosch 3 (1994) 90-91

n: vermelding in een voetnoot