afb. ca 1930

Hinthamerstraat 24a-b

De groene Jager

Bouwhistorisch onderzoek

18e-eeuwse schouw ontdekt in Hinthamerstraat

Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 24, 24A en 24B

2
3
4
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Mosmans

Hinthamerstraat

33
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 33
Sleutelstukken
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Adresboeken
Hinthamerstraat 24
M 262

Hinthamerstraat C 45 (????)
1865wed. B. van den Abeelen (gepensioneerde) - J.B. van Ravenstein (winkelier in manufacturen)
1875J.B. van Ravensteijn (winkel. in manufacturen)
Hinthamerstraat C 45 (1880)
1881E.M. Nolden (partikuliere) - J.C. Nolden (partikuliere) - J.B. van Ravensteijn (winkelier in manufacturen)
1908P.F.J. Corbesir (ambt. S.S.) - wed. J.G. Corbesir (sigarenwinkel) - wed. van Rossum - Dames Schrijnders
Hinthamerstraat 24 (1909)
1910P.F.J. Corbesir (ambt. S.S.) - wed. J.G.H. Corbesir (sigarenwink.) - mej. S. Klompé
1928Sigarenmag. Cuba - G. van de Water
1943G. van de Water (sigarenwinkelier) - J.G.M. v.d. Water (expeditie-chef)