afb.

Hinthamerstraat 209

De Leeuwerenberg : De Valleckens

Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 209

2
3
5
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Mosmans

Hinthamereind

42
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 42
Adresboeken
Hinthamerstraat 209
M 480

Hinthamereinde E 29 (????)
1865B.G. Vincent (klerk ten kantore van den directeur van 's rijksbelastingen in Noordbrabant) - L. Zwijsen (winkelier in kruidenierswaren)
1875J. van den Dungen (mr. smid) - J. Vos (2e luitenant tweede bataillon) - L. Zwijsen (winkelier in kruidenierswaren)
Hinthamereinde E 29 (1880)
1881L. Zwijsen (winkelier in kruidenierswaren)
1908M.S.A. Abels (broodbakker) - R. Abels-Balink (modiste) - C. Eerhart (sigarensorteerder)
Hinthamerstraat 209 (1909)
1910M.S.A. Abels (broodbakker) - R. Abels-Balink (modiste)
1928wed. L. Kops - B.F.A. Messing - W. Schruijer
1943A.J. Bechthold (melkventer) - B.F.A. Messing - M.H.J. Messing (ambtenares distributie)
2008Informatiecentrum Geestelijke Gezondheid