afb. De Boer

Hinthamerstraat 207

De groote Valk

"In de Valk" Anno 1640 gevelsteen. Tweede gevelsteen J.J.A.M. Stay 1888.
Kring Vrienden 's-Hertogenbosch
Mosmans

Hinthamereind

42
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 42
Rijksmonument

Hinthamerstraat 207

Rijksdienst voor de Monumentenzorg 2004
Adresboeken
Hinthamerstraat 207
Hinthamereinde E 28 (????)
1865A. van der Staaij (koopman in steenkolen) - J.J. van der Staaij (koopman in koloniale waren)
1875gebr. van der Staij (koopman in kolonialew.) - P.H. van de Ven-Sweens (partikulier)
Hinthamereinde E 28 (1880)
1908L.M. v.d. Staij (stoomkoffiebr.- tabaksk., in kol. waren)
Hinthamerstraat 207 (1909)
1910L.M. v.d. Staij (stoomkoffiebr.- tabaksk., in kol. waren)
1928fa. Voets en Werners - wed. H.J. Voets
1943B. Werners (v/h Gebr. van der Stay) handel in koloniale waren
Hinthamerstraat 207a
Hinthamerstraat 207a (????)
1943H. Beekmans (chauffeur) - F.L. Koekkoek (onderwijzer B.O.) - G. Pijnenburg (timmerman) - H.P. Verstappen (agent van politie)
Literatuur en bronnenpublicaties

Hans Boselie en Peter-Jan van der Heijden, Bossche monumenten in beeld (1975) 24

Jan Sanders, Kroniek van Molius (2003) 109

n: vermelding in een voetnoot