afb. L.M. Tangel

Hinthamerstraat 206-208

't Schaapshoofd

Gemeentelijk monument

Hinthamerstraat 206-208

2
3
4
5
Afdeling Erfgoed 's-Hertogenbosch (AEH)
Adresboeken
Hinthamerstraat 206
Hinthamereinde D 75 (????)
1865A. van Dijk (mr. smid)
1875J. van Hirtum (mr. smid)
Hinthamereinde D 72 (1880)
1881A. Hamer (brander)
1908G.F. v.d. Leeuw (koopman) - J.T.F. v.d. Leeuw (koopman)
Hinthamerstraat 206 (1909)
1910J.T.F. v.d. Leeuw (koopman) - wed. G.F. v.d. Leeuw (winkelierster)
1928J.Th.F. van der Leeuw
1943Hassel G. v. (rijwielhandelaar)
Hinthamerstraat 208
Hinthamereinde D 72a (1880)
1908H. Jansen (boekhouder)
Hinthamerstraat 208 (1909)
1910H.W. Jansen (boekhouder)
1928wed. J.M.P. Scheffers
1960fa. Th. Meeuwsen & Zoon (interieurverzorging)