afb.

Hinthamerstraat 204 : 't Swart Leeuwke

Voormalig zusterhuis

Mosmans

Hinthamereind

39
Jan Mosmans, Alph.G.J. Mosmans, Oude namen van huizen en straten te 's-Hertogenbosch ('s-Hertogenbosch 1907) 39
Smits

Voormalig zusterhuis

Hinthamerstraat 204

498
Jan Smits, Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant (Alphen aan de Maas 2010) 498
Artikelen
2010

Jan Smits

Hinthamerstraat 204. Voormalig zusterhuis.
in: Vademecum van religieuzen en hun kloosters in Noord-Brabant (2010) 498
 
Adresboeken
Hinthamerstraat 204
M 398

Hinthamereinde D 73 (????)
1865wed. J.M. Heesen (stoffenverwer) - G.A. Sweens (boekhouder)
1875H. Heesen ('s rijks schatter)
Hinthamereinde D 70 (1880)
1881C. Markus (mr. horlogiemaker)
1908P.J.M. Sweens (koopman)
Hinthamerstraat 204 (1909)
1910P.J.M. Sweens-Meuwese (fa. P.J. Sweens) groothandel koloniale waren
1928Th.J. Klompers - wed. G.J. Lathouwers
1943fa. A. van Hezik en Zn. - A.E.J. van Hezik (koopman) - L. van Hezik (sociaal-werkster) - W.J.J. van Hezik (bouwkundige) - N.V. Bouwbedrijf 'Brabantia' (steenhouwerij) - N.V. Intern. Bouw- Handels- en Cultuurondern. v/h fa. A. van Hezik en Zn.